Informacija

Prekių pristatymas

Užsakydami prekes svetainėje PapuosaluKaralyste.lt, Jūs turite pasirinkti prekių pristatymo būdą ir įsipareigojate pateikti tikslius asmeninį bei prekių pristatymo adresus, kurie gali sutapti.

Tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą Jūs matysite prieš patvirtindami užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebegalės būti keičiamas.

Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti PapuosaluKaralyste.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

PapuosaluKaralyste.lt atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

Gavęs prekes Klientas privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Klientui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Klientas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
Klientui neatlikus šių veiksmų, PapuosaluKaralyste.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. PapuosaluKaralyste.lt neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Kliento naudojamo monitoriaus ypatybių.

Prekių grąžinimas

1. Tinkamos kokybės prekių grąžinimui ir keitimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintos „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės“.
Prekes, pirktus svetainėje galima grąžinti per 7 d.d. nuo prekės gavimo dienos, jei nepatinka forma, dydis, spalva ir t.t.
Prekės turi būti tokios pačios būklės, kaip buvo gautos. Prekes pristato ir pristatymo išlaidas apmoka pats Klientas, išskyrus tuos atvejus kai norima grąžinti netinkamos kokybės prekę. Dovanų kuponai nėra grąžinami. Už įsigytus dovanų kuponus pinigai nėra grąžinami.

2. Netinkamos kokybės prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės”.
PapuosaluKaralyste.lt įsipareigoja pakeisti, pašalintų trūkumus arba grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekės pirkimo metu, arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms.

3. Norėdamas grąžinti prekę apie prekės grąžinimą Klientas privalo raštu (elektroniniu paštu info@papuosalukaralyste.lt) informuoti PapuosaluKaralyste.lt. Klientui atsiunčiama grąžinimo forma, kurią Jis privalo užpildyti. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo formą.
Klientui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje gamintojo dėžutėje;
3.2. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos.
3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.
3.4. Prekė turi būti Kliento nesugadinta;

4. Punktuose 3.1. – 3.3. numatytos sąlygos netaikomos tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.

5. Jei prekė grąžinama dėl to, kad ji neatitinka kokybės reikalavimų, Klientas savo pasirinkimu gali reikalauti:
5.1. Kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Kliento kaltės;
5.2. Kad Papuosalukaralyste.lt per protingą terminą neatlygintinai pašalintų prekės trūkumus;
5.3. Grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.
5.4. Klientas gali pasirinkti tik vieną iš 5.1 – 5.3 punktuose numatytų būdų. Savo pasirinkimą Klientas privalo pareikšti grąžindamas prekę.

PapuosaluKaralyste.lt įsipareigoja pakeisti, pašalinti trūkumus arba grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekės pirkimo metu.
Jei Klientui pasirinkus 5.1 – 5.3 punktuose numatytą būdą PapuosaluKaralyste.lt neturi galimybės jo įgyvendinti, PapuosaluKaralyste.lt siūlo alternatyvų 5.1 – 5.3 punktuose numatytą būdą.

6. Prekių grąžinimas vykdomas PapuosaluKaralyste.lt nustatytu būdu.

7. Klientas, grąžindamas prekę, turi nurodyti gavėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. PapuosaluKaralyste.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą taip pat jeigu buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

8. PapuosaluKaralyste.lt turi teisę atsisakyti priimti Kliento grąžinamas prekes jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

9. Jei prekės grąžinamos dėl to kad Klientas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties 2 punkte numatyta tvarka, PapuosaluKaralyste.lt suteikia nemokamą galimybę grąžinti prekes.
Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 1 punkte numatyta teise, Klientui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

10. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į Kliento banko sąskaitą.
Piginai už grąžintas prekes grąžinami per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai prekę gavo PapuosaluKaralyste.lt.
PapuosaluKaralyste.lt neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo jeigu Klientas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.