Privatumo politika

Ši Privatumo Politikos versija įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 21 d.

Bendrosios nuostatos

Terminai „PapuosaluKaralyste.lt“ / „Mes“ / „Mus“ / „Mums“ /  „Mumis“ priskiriami Irenai Rynkevičienei – svetainės  papuosalukaralyste.lt  (toliau – Svetainė) savininkui.
Terminai „Klientas“ / „Jus“ / „Jūsų“ / „Jums“ priskiriami Svetainės vartotojui.
Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą. Ši privatumo politika paaiškina, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.
Privačių duomenų rinkimas, tvarkymas (pav. saugojimas, keitimas, blokavimas ar naikinimas) ir naudojimas PapuosaluKaralyste.lt remiasi šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Jus gali lankytis daugelyje Svetainės puslapių nesuteikę jokios asmeninės informacijos. Tačiau, tam, kad galėtume teiki Jums prekių pardavimo paslaugas (prekių užsakymo apdorojimas, sąskaitų išrašymas, prekių pristatymas) bei papildomas paslaugas pagal pirkimo – pardavimo sutartį (pvž. garantinės paslaugos), Jūsų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, pavardę, el.pašto adresą, savo telefono numerį, adresą – privalomi duomenys, taip pat įmonės pavadinimą bei kitą informaciją – neprivalomi duomenys) registracijos svetainėje metu arba prekių užsakymo metu. Šie duomenys saugomi PapuosaluKaralyste.lt duomenų bazėje.
Mes nerenkame asmeninių duomenų apie mūsų Klientus, išskyrus tuos atvejus, kai Klientai patys juos pateikia (t.y. kai Svetainėje registruoja paskyrą, užsisako prekes ar prenumeruoja naujienlaiškius). Jūsų interneto protokolo (IP) adresas siunčiamas Jūsų naršyklės į PapuosaluKaralyste.lt automatiškai.
Jus įsipareigojate saugoti savo prisijungimo prie svetainės duomenis. Jeigu Jus prarandate prisijungimo duomenis, Jus privalote nedelsiant informuoti Mus el.paštu: info@papuosalukaralyste.lt. Mes neatsakome už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis iki informavimo momento.
Jūsų asmens duomenys Svetainės duomenų bazėje saugomi neribotam laikui, skaičiuojant nuo paskyros registravimo ar paskutinio apsipirkimo.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas rinkodaros tikslais

Jei Jus prenumeruojate naujienlaiškius, Jūsų prašoma pateikti asmeninę informaciją (el.pašto adresą). Naujienlaiškių atsisakyti galite bet kuriuo metu, išsiusdami mums pranešimą elektroniniu paštu.
Ne asmeninius duomenis, t.y. duomenis susijusius su Kliento įsigytomis prekėmis, PapuosaluKaralyste.lt gali naudoti pardavimų analizei.  

Duomenų apsauga

Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis PapuosaluKaralyste.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto naudojimo.
Duomenų bazės saugojimui PapuosaluKaralyste.lt naudojasi išorinės prieglaudos (angl. hosting) paslaugomis. Šių paslaugų teikėjas užtikrina informacijos saugumą, naudodamas savo fizines ir elektronines procedūras. Tam kad užtikrinti duomenų saugumą perdavimo išoriniais tinklais metu naudojamas SSL sertifikatas.
Kad apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie PapuosaluKaralyste.lt duomenų bazės, naudojami slaptažodžiai.

Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

PapuosaluKaralyste.lt niekada neperduoda Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą, tretiesiems asmenims, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus Mūsų partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas, arba kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalės tai padaryti.

Slapukų politika

PapuosaluKaralyste.lt , kaip ir dauguma kitų svetainių naudoja slapukus – nedideles teksto rinkmenas ir panašias technologijas (Slapukai). Kai Jus naršote Svetainėje, slapukai automatiškai sukuriamos Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje ir saugomi naršyklėje. Slapukai naudojami tam kad pagerinti Jūsų patirtį lankantis mūsų svetainėje. Jie negali identifikuoti Jūsų asmens tapatybės. Daugiau informacijos apie slapukus rasite apsilankydami http://www.aboutcookies.org/. Šio metu PapuosaluKaralyste.lt naudoja itin reikalingus slapukus, funkcionalumo slapukus, Google Analytics, Google Tag manager slapukus.

Slapukai atlieka skirtingas funkcijas. Jie renka techninę informaciją apie Jūsų apsilankymą – atpažįsta Jūsų kompiuterį, leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pirkinių krepšeliu ir leidžia Mums apdoroti Jūsų užsakymą. Kai kurie slapukai, taip pat ir kiti įrankiai, analizuodami kokie Svetainės puslapiai ir produktai yra populiarūs tarp Mūsų klientų, padeda Mums pagerinti paslaugas. Slapukai taip pat naudojami tam kad pritaikyti Mūsų paslaugas pagal Jūsų interesus remdamiesi Jūsų aplankytomis Svetainės vietomis ir pasirinktais produktais.

Trečiųjų šalių tinklalapiai

Svetainėje yra nuorodų į kitus interneto tinklalapius. Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Kadangi Mes negalime kontroliuoti kitų tinklapių ir tie tinklapiai nėra tvarkomi pagal šią privatumo politiką, rekomenduojame atskirai perskaityti kiekvieno ne Mums priklausančio tinklalapio privatumo politika.

Jūsų sutikimas

Pateikdami Svetainėje savo duomenis registracijos svetainėje metu arba prekių užsakymo metu, Klientas patvirtina ir sutinka, kad PapuosaluKaralyste.lt saugotu ir tvarkytu Kliento asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo Politikos nuostatų ir susijusių įstatymų.

Jūsų teisės

Jus turite teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
Jus galite susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, išsiunčiant Mums prašymą el. paštu ir pateikiant savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atsakymas bus pateiktas Jums per 30 kalendorinių dienų.
Jeigu manote, kad informacija, kurią suteikėte Mums yra neteisinga ar neišsami, prašau informuokite Mus elektroniniu paštu kiek galima greičiau. Mes nedelsdami ištaisysime bet kokia neteisingą informaciją.
Jus turite teisę keisti, atnaujinti ar pašalinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
Jus turite teisę pasirinkti prenumeruoti ar neprenumeruoti naujienlaiškį pildant registracijos formą Svetainėje

Sąlygų keitimas

PapuosaluKaralyste.lt pasilieka teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Privatumo Politikos nuostatus. Jei po nuostatų pakeitimo Klientas ir toliau naudosis Svetaine, tai reikš, kad Klientas sutinka su nauja Privatumo Politikos redakcija.
Mes rekomenduojame Jums laikas nuo laiko patikrinti ar nėra pakeitimų šiame puslapyje.

Baigiamosios nuostatos

Šioms privatumo nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčytini klausimai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.